10000 نمونه سوال امتحان ریاضی مدارس کل کشور نگران نباشید چرا این همه جزوه ؟ با خیال راحت به جلسه امتحان بروید
جهت دسترسی سریع به نمونه سوالات اختصاصی سایت به دسته بندی محصولات مراجعه نمائید. به کانال تلگرامی ما بپیوندید.Riyaziazmoon@

هندسه یک - 111 نمونه سوال امتحانی فصل دوم هندسه 1 - مساحت و قضیه فیثاغورس ( جدید 1396 )

هندسه یک - 111 نمونه سوال امتحانی فصل دوم هندسه  1 - مساحت و قضیه فیثاغورس  ( جدید 1396 )

111 نمونه سوال امتحانی فصل دوم هندسه 1

 

 

 

 

 

  • سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی
  • مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی.
  • تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی.
  • آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع .
  • بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور.
  • سوالات طراحی شده توسط اساتید با تجربه آموزش و پرورش و موسسات عالی کشور.

 

 

مطالب این فصل :

مساحت مثلث - مساحت متوازی الاضلاع – مساحت لوزی – مساحت ذوزنقه  – قضیه فیثاغورس – عکس قضیه فیثاغورس – مسائل کاربردی

20 صفحه

نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام جعفر صادق(ع) ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام ره (بزرگسالان)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه انصار ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بعثتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ھجرتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه رسالتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه زرین تاج ناصرینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاران امام شاھدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید پورابتھاجنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه حکمتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مسعودیاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نورقائم (عج)( ٢)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ھجرتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ھدفنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاسرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگان نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امیدانقلابنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھیدبھشتینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید رضازمانی فشمنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید عباسپورنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید لطیفینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه علامه طباطبائینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه قائم مقام فراھانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه محرمعلی گندمینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آئین روشننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بھجتیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه حسن ضیائیاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه حضرت زینب (ع)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خانسفیدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه دکتر حسابینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه دھخدا نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید آبشاری نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھیددکتربھشتی نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید رحمانی نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید صادقینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید صدوقینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عصمتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عفافنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فاطمه بنت اسدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فاطمه زھرا(س) ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه کاشفینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه کوثر (بزرگسال)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه گلھای انقلابنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه دھخدانمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نرگسنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نورقائم (عج) ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزاده میگوننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه توحید اوشاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه توحید لواساننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه زینبنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شریف شریفی  (شورکاب)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عفافنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه علی اصفرحکمتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مقدادیاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه وحدتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاس ٢نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام علی (ع)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام موسی صدرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه پیام شھیدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه رضائی رادنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید آیت اله مدنی ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید احمدپورنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید پورابتھاجنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھدمطھری ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه محمدنراقی (بزرگسال )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مھر ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مفتح( امتحانات متفرقه)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خواجه نصیر طوسی نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید بازیان نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید گندمی لواسان نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه لواسانی دانانمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مولی الموحدیننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فیضیه ( فنی)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه جھاد(حرفه ای)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه کمال الملک (حرفه ای )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ادب ( ١ )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خاورمنشنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فارابی( بزرگسالان) جوارنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه میثم (بزرگسالان)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید مدرس (روستای)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه جلال آل احمد نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه احمدیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بنت الھدی صدرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بوعلی سینانمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه پروین اعتصامینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه تقوی نیا نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خاورمنشنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خدیجه کبرینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه زھره ھادی خان تھرانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه سمیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید دکتربھشتینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید صادقینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه صابرین شاھدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه صفای اصفھانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فدکنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فراستنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مھرآئیننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نظرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزاده میگوننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه انقلاب فشم نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه سمیه لواساننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید دیالمهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید ستوان لواسانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عفافنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاس ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام حسن مجتبینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھیدرحمانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مھدیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بیست ودوم بھمننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه تربیت (بزرگسالان) جوارنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه صابرین (شاھد )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه علامه جعفری  (بزرگسال )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فدکنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یادگار امام (ره )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه انقلاب فشم (روستایی )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه سیدجواد کشفیا  (روستایی )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگان (پیش ھنر)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام رضا(ع) نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شایستگاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fasl2-hendeseh1_264431_1261.zip3.2 MB

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل دوم هندسه 1 - 56 سوال - مساحت و قضیه فیثاغورس - قسمت دوم

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل دوم هندسه 1 - 56 سوال - مساحت و قضیه فیثاغورس - قسمت دوم 56 نمونه سوال فصل دوم هندسه 1 متوسطه اول - مساحت و قضیه فیثاغورس                   word   قسمت دوم   سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی. تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی. آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع . بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور. سوالات طراحی شده توسط اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل دوم هندسه 1 - 55 سوال - مساحت و قضیه فیثاغورس - قسمت اول

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل دوم هندسه 1 - 55 سوال - مساحت و قضیه فیثاغورس - قسمت اول 55 نمونه سوال فصل دوم هندسه 1 متوسطه اول - مساحت و قضیه فیثاغورس                   word   قسمت اول   سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی. تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی. آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع . بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور. سوالات طراحی شده توسط اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل اول هندسه 1 - 60 سوال - هندسه و استدلال - قسمت سوم

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل اول هندسه 1 - 60 سوال - هندسه و استدلال - قسمت سوم 60 نمونه سوال فصل اول هندسه 1 متوسطه اول - هندسه و استدلال                   word   قسمت سوم   سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی. تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی. آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع . بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور. سوالات طراحی شده توسط اساتید ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل اول هندسه 1 - 50 سوال - هندسه و استدلال - قسمت دوم

هندسه 1 - فایل word -  نمونه سوال فصل اول هندسه 1 - 50 سوال - هندسه و استدلال - قسمت دوم نمونه سوال فصل اول هندسه 1 متوسطه اول - هندسه و استدلال                   word   قسمت دوم   سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی. تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی. آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع . بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور. سوالات طراحی شده توسط اساتید با ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

هندسه 1 - فایل word - نمونه سوال فصل اول هندسه 1 - 50 سوال - هندسه و استدلال - قسمت اول

هندسه 1 - فایل word -  نمونه سوال فصل اول هندسه 1 - 50 سوال - هندسه و استدلال - قسمت اول 50 نمونه سوال فصل اول هندسه 1 متوسطه اول - هندسه و استدلال                   word   قسمت اول   سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی. تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی. آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع . بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور. سوالات طراحی شده توسط اساتید ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

160 نمونه سوال فصل اول هندسه 1 متوسطه اول - هندسه و استدلال

160 نمونه سوال فصل اول هندسه 1 متوسطه اول - هندسه و استدلال 160 نمونه سوال فصل اول هندسه 1 متوسطه اول - هندسه و استدلال                 سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی. تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی. آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع . بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور. سوالات طراحی شده توسط اساتید با تجربه آموزش و پرورش و موسسات عالی ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان